Golub-Dobrzyń - informacje


12.412
mieszkańców Golubia
5.908
mężczyzn
6.504
kobiet

1.995
w wieku przedprodukcyjnym

7.811
w wieku produkcyjnym

2.606
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

43
zawarto małżeństw

117
urodzeń

164
zgonów

-47
przyrost naturalny
miasto Golub-Dobrzyń
dochody

62.828.076
wydatki

63.372.660
struktura wydatków Golubia

9.672
0,015%
Rolnictwo i łowiectwo

1.796.504
2,835%
Transport i łączność

4.657.453
7,349%
Administracja publiczna

8.716
0,014%
Turystyka

1.474.994
2,327%
Gospodarka mieszkaniowa

26.620
0,042%
Działalność usługowa

21.600
0,034%
Informatyka

80.097
0,126%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

143.504
0,226%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

390.827
0,617%
Obsługa długu publicznego

19.227.522
30,340%
Oświata i wychowanie

294.699
0,465%
Ochrona zdrowia

5.175.336
8,167%
Pomoc społeczna

16.406
0,026%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

733.409
1,157%
Edukacyjna opieka wychowawcza

7.325.781
11,560%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.215.140
1,917%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.462.852
2,308%
Kultura fizyczna i sport

19.311.528
30,473%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-06-13 08:09
REKLAMA
pogoda Golub-Dobrzyń
13.2°C
wschód słońca: 04:16
zachód słońca: 21:11
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Golubiu

kiedy
2024-07-05 18:00
miejsce
Zamek Golubski, Golub-Dobrzyń,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-07-06 11:00
miejsce
Zamek Golubski, Golub-Dobrzyń,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-07-07 11:00
miejsce
Zamek Golubski, Golub-Dobrzyń,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-10-26 19:00
miejsce
Dom Kultury, Golub-Dobrzyń,...
wstęp biletowany